Skip to content

Remedial teaching

Remedial teaching

 

Remedial teaching van Ciska:

  • Werkt doelgericht en intensief met een kind samen
  • Werkt met leermethodes die op school gebruikt worden
  • Ondersteunt de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling 
  • Stelt een individueel handelingsplan op

Voor wie:

  • Kinderen met reken problemen
  • Lees problemen (technisch en begrijpend lezen)
  • Spelling problemen  

Remedial teaching is extra hulp aan kinderen die leermoeilijkheden of andere problemen, waaronder faalangst, hebben. Bij Ciska is remedial teaching individueel, om te waarborgen dat ieder kind de aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft. Daarnaast heeft zij zich verdiept in leerproblemen in het algemeen waaronder ook rekenproblematiek en taalproblematiek.